Samostalna Zanatska Radnja ( SZR ) EDEX
Proizvodnja ambalaža od plastičnih masa od 1999.
SRBIJA 24000 SUBOTICA , ZADARSKA 18
PIB: 101766105
Matični broj: 54759185
Broj žiro računa: 220-3240-72
ProCredit Bank
Direktor i osnivač  
Petrović Hozelito
Tel.mob. +381605595160 
Tel.+38124555040 
Fax. +38124559516
edexplast@gmail.com